Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

21:13
Saison en enfer - dosł. ‘sezon w piekle’, okres nieszczęść, biedy i załamania duchowego.
21:12
The pain I feel now is the happiness I had before. That’s the deal.
madline
21:10
Reposted fromweightless weightless viamarcinmarcin marcinmarcin
madline
21:09
1238 d601
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
21:09
madline
21:08

Portret kobiecy


Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez.
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspera i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha, albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską.

Wisława Szymborska
madline
21:07
Reposted fromjasminum jasminum viamyszkaminnie myszkaminnie
21:07
madline
21:07
3638 ba59
Reposted frompeper peper viamyszkaminnie myszkaminnie
madline
21:07
0106 f7d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie
madline
21:07
Kobiety dzielą się na dwie kategorie. Na roztrzepane, które zawsze gubią rękawiczki, i na uważne, które zawsze jedną przynoszą do domu.
— Marlena Dietrich
Reposted fromflorentyna florentyna viamyszkaminnie myszkaminnie

February 21 2017

madline
15:50
How could you see the beauty in everything that surrounds you but at the same time so very blind to the beauty in you? How could you not see that beauty in you at all?
— Lucas W
Reposted fromaletodelio aletodelio
madline
13:58
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
madline
09:11
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
madline
09:11
"Share my life, take me for what I am
Cause I'll never change all my colors for you"
— Whitney Houston 'I have nothing'
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame
madline
07:37
6042 1b99
Reposted fromlaters laters viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

February 20 2017

madline
15:17
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
15:17
madline
12:27
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viabrzask brzask
madline
05:43
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl