Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

madline
15:23
4039 65f0 500
Reposted fromslodziak slodziak viaSkydelan Skydelan

March 25 2017

madline
09:58
Reposted fromFlau Flau viabrzask brzask

March 23 2017

madline
23:57
3371 2a21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan

March 19 2017

12:11
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSkydelan Skydelan
madline
12:10
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaSkydelan Skydelan

March 13 2017

madline
17:06
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

March 12 2017

madline
22:21
Reposted fromjasminum jasminum viabrzask brzask

March 06 2017

madline
21:31
madline
10:21
Nie rozpamiętuj przeszłych niepowodzeń czy zdarzeń będących źródłem poczucia winy, wstydu, porażki. Przeszłość minęła i tylko myślenie o niej utrzymuje ją żywą w pamięci.

March 04 2017

madline
17:12
3294 e742
Reposted fromnezavisan nezavisan viaAinsworthCass AinsworthCass
madline
17:12
2416 1b4a
Reposted fromsoSad soSad viaAinsworthCass AinsworthCass
madline
13:47
2537 e1aa
Reposted fromiamstrong iamstrong viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
madline
13:46
1774 bb94
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
madline
06:08
4224 a1d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan

March 01 2017

18:59
5810 95b9

inspodior:

I N S P O D I O R

madline
18:58
2032 bfeb
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan

February 28 2017

madline
19:58
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaSkydelan Skydelan

February 27 2017

madline
21:24

February 26 2017

madline
21:12
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
madline
21:11
6638 6560
Reposted frommslexi mslexi viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl